gerard villarreal

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

gerard villarreal

villarreal Chúng nữ lúc này mới kịp phản ứng, ai ai cũng hờn dỗi, chỉ riêng có Liên Khanh vẫn tò mò không thôi, không biết cái chân thứ ba là có ý gì? Nàng tuy từ nhỏ đã bị Phiêu Hương lâu huấn luyện nhưng mà cũng chỉ là tài nghệ đàn ca, nhảy múa chứ về phương diện phòng the thì hoàn toàn hổng kiến thức. mà mặt khác chúng nữ như Thanh Thanh, Nguyệt Nhi, Tử Nghiên mặc dù còn là xử nữ nhưng cùng với Lý Cáp sớm chiều ở chung, cùng hắn thường xuyên thân mật tiếp xúc…hiển nhiên thừa hiểu cái chân thứ ba của Lý Cáp là cái gì rồi. villarreal Lý Cáp thấp giọng lầu bầu, giống như là đang nói chuyện với Hỏa Kỳ Lân. villarreal Lý Tư Hồng nhăn mặt nói. villarreal Lý Cáp nghiêng đầu hỏi nàng: gerardLúc này năm vị chủ tọa cũng đã có mặt đầy đủ. Hai hàng người cũng đã gần kín. Ngay lúc Lý Cáp sốt rột không biết lúc nào Anh Hùng hội mới khai mạc thì bên ngoài lại vọng vào tiếng hô:

gerardHai huynh đệ nói xong, bắt đầu thử độ tinh khiết của kim bài. gerardDương Vi liếc nhìn Dương tứ nằm trên giường và Lý Cáp một cái rồi mới nói: gerardCông Tôn Vô Tình chỉ lên lỗ thủng trên mái rồi nói: gerardNhư vậy thì khi nào chúng ta mới bắc thượng đây? Tới lúc quân thảo trù bị đầy đủ, thì người Hồ đã chuẩn bị sẵn sàng! villarreal Lý Cáp mở rộng hai tay như muốn ôm trọn cả núi rừng:

villarreal Lý lão đệ? villarreal Hương Hương dịu dàng trả lời: villarreal Oh? villarreal Lý Cáp nói: gerardCũng không phải tên thật, hơn nữa Mạch này cũng không phải Mạch kia.


link:http://amyhensley.com/nvtw/ce18956vos1921.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://amyhensley.com