xo so kien giang 4 3

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

xo so kien giang 4 3

4Lý Cáp rất mong đợi được tiến vào hoàng thành, Đại Hạ quốc dù sao cũng làm một quốc gia lớn, nơi ở của hoàng đế, nơi các quan gặp vua, thế nào cũng phải uy vũ không thua kém gì Tử Cấm thành của kiếp trước, Nhưng khi tiến vào Huyền Vũ môn, vừa vào là thấy Hoàng thành, uy vũ có uy vũ, khí phái có khí phái, tường nạm vàng ngọc, hoa lệ cao quý. Bon hắn theo từ từ đi chầm chậm tiến vào, cung điện cũng không tồi. kienNgụy doanh đã tan hoang rồi, bọn hắn sao nghĩ được toàn bộ người Hổ doanh dám tới nơi bọn hắn đóng quân báo thù. xoNói rồi đó! Sư phụ không tin thì thôi. kienÔ thái hậu khẽ nhéo hạ thế của hắn, sẳng giọng: soNhững người bên cạnh nhún nhún vai trả lời:

3 Vì vậy, hai tiểu hài tử này ở trong cùng một thùng tắm, tâm tư đều có điểm không đan thuần. so“Ban đầu ở Hỗ Dương xác thực như thổ phỉ, mua đồ chưa bao giờ dùng tiền, bất quá đã lâu không làm thổ phỉ rồi…” giangNgười bên cạnh ta hả? 3 Lý Cáp trong bụng cười lạnh, rồi nói với Lý Bình bên cạnh: "Đi tìm vào bọn y phục của nha hoàn đưa cho nàng ta thay." Lý Bình lên tiếng, rồi dẫn Âu Dương Phỉ Phỉ ra khỏi phòng. xoLý Cáp nghi ngờ hỏi người nữ nhân váy đen.

kienÔng nội, năm đó cháu cắt... Là râu mà... kienChàng tự thả giáo chủ Thiên Gia giáo ra…. kienLê Bố mới nhấp một ngụm trà đã phun ra cả miệng cả mũi. kienHồng tướng quân nói: giangMột ngụm trà phun đầy mặt và cổ Lý Đông


link:http://amyhensley.com/noby/cg18957ofh0530.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://amyhensley.com